GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:7 – verstoren en verdraaien

16-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… tot een andersoortig evangelie, 7 dat geen ander is, tenzij er sommigen zijn die jullie verstoren en het evangelie van Christus willen verdraaien.

Het andersoortige, misplaatste en gemixte ‘evangelie’ waar de Galaten zich naartoe lieten overbrengen, verdient niet de naam ‘evangelie’. Ja, zo werd het wel gebracht door de Judaïsten in Galatië. Maar het loutere feit dat ze de Galaten met hun boodschap ‘verstoorden’, is al een sterke aanwijzing dat het geen Evangelie was, wat zij brachten. Het Evangelie is immers een goed bericht dat blijdschap, vrede en rust geeft. Dat is exact het tegendeel van wat de Judaïsten verkondigden: de gelovigen waren nu weliswaar gered, maar wilden ze rechtvaardig worden, dan moesten ze zich onderwerpen aan allerlei Joodse gebruiken. En daarmee namen ze de rust en de vrede van de Galaten weg. Paulus noemt de ‘verstoorders’ niet bij name; het doet ook niet ter zake wie zij waren. Hun boodschap deugt niet.

De ‘verstoorders’ verdraaiden “het Evangelie van de Christus” en zij deden dat doelbewust. Zij waren geen onwetende predikers die geen benul hadden van hun afwijkende boodschap. Integendeel, willens en wetens gaven zij een draai aan het Evangelie zoals Paulus dit in Galatië had gepredikt. En daarmee vervormden ze het Evangelie. Een doodzonde is dat!

Delen: