GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 1:6 – een andersoortig evangelie, dat geen ander is…

15-04-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Ik verwonder mij dat jullie zo vlug laten overbrengen van Degene die jullie roept in genade van Christus, tot een andersoortig evangelie, 7 dat geen ander is…

De ’transfer’ waar de Galaten aan ten prooi waren gevallen, was een verplaatsing van “Degene die jullie roept in genade van Christus” naar “een andersoortig evangelie”. Paulus speelt hier met twee Griekse woorden voor ‘ander’. Het eerste woord is ‘heteros‘ en betekent: andersoortig. Daarnaast is er een zwakker Grieks woord voor ‘ander’ en dat is ‘allos’. Het betekent vooral: anders.

Een voorbeeld. Mijn zoon is na twintig jaar nog steeds dezelfde zoon en toch… verschillend. Hij is niet ‘heteros’ t.o.v. van toen maar wel ‘allos’. Door te spreken over ‘heteros’ en ‘allos’ sorteert Paulus voor op wat hij in hoofdstuk 2 gaat uitleggen. Aan hem was “het Evangelie van de voorhuid” toevertrouwd, zoals aan Petrus dat “van de besnijdenis”. Dat is “allos”: twee typen boodschappen, maar van hetzelfde soort. Van één Heer afkomstig.

De boodschap die onder de Galaten werd verkondigd was echter niet slechts anders (‘allos’), maar  wezenlijk andersoortig (‘heteros’) dan waarin ze waren geroepen! De boodschap van Petrus’ c.s. was goed en ter zake – voor de besnijdenis. Maar wordt diezelfde boodschap vermengd met die aan de natiën – dan wordt ze “andersoortig”.

Delen: