GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:3 – het geloof van GOD

25-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want wat indien sommigen niet geloven? Het ongeloof van hen zal toch niet het geloof van God buiten werking stellen? 4 Volstrekt niet!

Oké, Paulus stelde vast dat aan de Jood de woorden Gods zijn toevertrouwd. Waarna een volgende vraag zich opdringt: wat betekent dat voorrecht als men niet gelooft? Later in deze brief (hoofdstuk 9 t/m 11) komt deze kwestie uitvoerig aan de orde: Israëls ongeloof in de tegenwoordige tijd. In bovenstaand vers drukt Paulus zich nog eufemistisch uit door te spreken van “sommigen die niet geloven”. Want het gaat hem om het principe: doet het ongeloof van de mens (wie dan ook) het geloof van GOD teniet? Wat weegt zwaarder: het ongeloof van de mens of het geloof van GOD?

De meeste vertalingen spreken hier niet van het geloof van maar de trouw van GOD. Begrijpelijk, maar er staat in het Grieks toch echt het gewone woord voor geloof (pistis). Waar Paulus op wijst is dat niemand meer geloof hecht aan de woorden GODS (:2) dan GOD zelf! En inderdaad: aan die woorden blijft Hij trouw. ‘Ben ik ontrouw, Hij blijft immer Dezelfde’. Niet het ongeloof van de mens maar het geloof van GOD is beslissend en heeft het laatste woord!

Delen: