GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:17 – vlees- of Geest-driftig?

19-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want vlees begeert tegen de Geest en de Geest tegen het vlees, want deze weerstaan elkaar, opdat jullie niet doen wat jullie willen.

Een mens wordt geleid door vlees of door geest/Geest. “Vlees” staat voor de begeerten (impulsen, driften) die ons lichaam ons ingeeft. “Geest” daarentegen staat voor de denkzin die sturing geeft aan de begeerten. Dieren ontbreekt het vermogen om te denken en worden daarom per definitie beheerst door ‘vlees’ en ‘instinct’. Door het ontbreken van ‘geest’ kent het geen normen of een hoger doel en kan daarom ook niet ter verantwoording worden geroepen.

De mens echter wordt geacht meer te zijn en onderscheidt zich door het vermogen te kunnen denken en zich vragen te stellen over de zin en het doel van de dingen. En door het vermogen dit onder woorden te kunnen brengen. Dit alles valt onder de noemer ‘geest’. Wie beheerst wordt door ‘vlees’ wordt niet beheerst door ‘geest’, laat staan door Gods Geest. En omgekeerd: wie beheerst wordt door ‘geest/Geest’ wordt niet beheerst door ‘vlees’.

Er bestaat niet zoiets als een autonome wil. Ons willen wordt altijd aangestuurd of door vlees of door geest/Geest. De bedoeling van ieders bestaan is om een ontwikkeling te doormaken van een vlees-driftig naar een Geest-driftig (=Geest-gedreven) mens.

Delen: