GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:18 – in Geest worden geleid

20-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar indien jullie in Geest worden geleid, zijn jullie niet onder de wet.

De formulering “in Geest worden geleid” is in onze taal een passieve vorm, maar in het Grieks niet. Het Grieks kent naast een passieve en actieve vorm ook nog een een zogenaamde ‘medialis’ (=middenvorm). Deze vorm heeft zowel een passief als een actief element in zich. De ‘medialis’ is een vorm die zich niet in ons of/of-schema laat persen. Een gelovige wordt geleid (=passief) maar is daarin zelf ook actief betrokken en niet slechts een willoze speelbal. We ontvangen kracht, inspiratie en aanwijzingen maar wijzelf wandelen (:16) en zetten stappen.

De Geest waarin we zouden worden geleid verwijst naar “de Geest van Gods Zoon” (4:6) en daarmee ook naar het Leven van de opstanding (4:29; 5:25; 6:8). Het is de levendmakende Geest van het beloofde nieuwe verbond (2Kor.3:6) dat straks met Israël zal worden gesloten. Dan zullen de Israëlieten niet langer “onder de wet” zijn omdat God zijn wetten in hun harten zal schrijven. Gods wil is niet langer een last zijn, maar een lust!

“… in Geest worden geleid” spreekt van de sfeer waarin de leiding plaatsvindt. Een sfeer van vrijheid (2Kor.3:18), voorbij het geopende graf. Daar worden liefde, vreugde en vrede gevonden als “vrucht van de Geest” (5:22).

Delen: