GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:19-21 – de werken van het vlees

21-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Het is openbaar welke de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, twist, jaloezie, woede-uitbarstingen, ruzies, tweedracht, partijschappen, 21 afgunsten, dronkenschappen, orgies en dergelijke dingen…

Het is een lijst van maar liefst 15/16 “werken van het vlees” die hier worden opgesomd. En de lijst is niet eens compleet, zoals blijkt uit “en dergelijke”. Dat de werken die hier worden genoemd “van het vlees” zijn,  is “openbaar”, d.w.z.  duidelijk en evident.

De opsomming van “werken van het vlees” valt in verschillende categorieën uiteen. De eerste drie werken (hoererij, onreinheid, losbandigheid) liggen in de sfeer van seksualiteit. Nummer vier en vijf (afgoderij, toverij) zijn meer religieus van aard. “Vijandschappen, twist, jaloezie, woede-uitbarstingen, ruzies, tweedracht, partijschappen, afgunsten” zijn werken die vooral op het sociale vlak liggen. De twee laatst genoemde werken (dronkenschappen, orgies) onderscheiden zich door onmatigheid.

Zodra “het vlees” wordt geactiveerd, zijn zulke werken het resultaat. Het mag dan waar zijn dat de wet deze werken veroordeelt, tegelijkertijd prikkelt ze ook “het vlees” om deze dingen te doen (Rom.7:5). Al wat je aandacht geeft groeit  en wat je verbiedt wordt aantrekkelijk. Dat is geen fout van de wet, maar het demonstreert onmiskenbaar de zwakheid van het vlees (Rom.8:3). Godzijdank, het Evangelie passeert (Pasen = voorbijgaan!) het vlees…

Delen: