GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:12 – hiërarchie van man en vrouw

09-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik sta een vrouw niet toe om te onderwijzen en ook niet een man te domineren, maar in rust te zijn. 13 Want eerst werd Adam geformeerd, daarna Eva.

Paulus heeft hier geen specifiek persoon op het oog want zowel ‘vrouw’ als ‘man’ zijn hier onbepaald. Een algemeen principe wordt hier neergelegd: niet aan een vrouw, maar aan een man is de taak en positie verleend om leiding en onderwijs te geven. Vrouwen zouden daarin met rust worden gelaten.

Dat Paulus een vrouw niet toestaat onderwijs te geven, staat niet op zichzelf. En de instructie is trouwens ook niet absoluut. In Titus 2:3 houdt hij bijvoorbeeld de oudere vrouwen voor “leraressen van het goede” te zijn. Maar de context in bovenstaand vers maakt duidelijk dat Paulus niet wil dat een vrouw zich naar een man toe belerend of onafhankelijk opstelt. Haar kwaliteiten zijn daarbij niet in het geding, maar van nature is haar positie een andere. Veelzeggend is daarom Paulus’ beroep op de scheppingsorde: “eerst werd Adam geformeerd, daarna Eva”. Deze volgorde bepaalt tevens de (hiërachische) rangorde. Zoals we ook elders lezen: de man is het hoofd (1Kor.11:3). Dat is niet Paulus’ persoonlijke mening of een discussiestuk. Het is logisch en daarom stelt hij het ook met gezag vast.

Delen: