GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:13 – Adam eerst, daarna Eva

10-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want eerst werd Adam geformeerd, daarna Eva.

We doen er goed aan om te bedenken dat Paulus zijn visie op de rol en de positie van man en vrouw, niet baseert op gewoontes of de toenmalige cultuur. Zijn argumentatie is gebaseerd op de schepping en gaat dus terug tot op “den beginne”. Wie zou ons kennen beter dan Degene die ons heeft geformeerd? Hij formeerde man en vrouw, elk met een specifieke aanleg met bijbehorende vermogens en beperkingen. Adam werd als eerste geformeerd terwijl Eva werd geformeerd om Adam in zijn taak tot hulp te zijn (1Kor.11:9; 2:18).

Dat Paulus zich op de schepping beroept is veel meer dan slechts een historisch gegeven. De rangorde in de schepping wordt ook uitgedrukt in de natuurlijke aard. Het mannelijke is aangelegd om voorop te gaan en op heerschappij (heersen> heer). Het mannelijke is ook fysiek krachtiger en harder, terwijl het vrouwelijke zachter is en ook fysiek aangelegd om te koesteren en te zorgen. Daarin is ze ook ontegenzeggelijk veel beter en geschikter dan de man. Man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar beslist niet gelijk. Probeer van een man geen vrouw te maken en van een vrouw geen man. Want God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (Gen.1:27).

Delen: