GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:11 – discrimineert Paulus?

08-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Laat een vrouw in rust leren, in alle onderschikking.

Het valt niet mee voor een westerling in de 21e eeuw om een tekst als hierboven naar waarde te kunnen schatten. Beïnvloed als we allemaal zijn door feminisme en emancipatie-ideeën. Ons wordt een afkeer bijgebracht in het onderscheid maken tussen mannelijk en vrouwelijk. ‘Discriminatie!’ wordt al gauw verontwaardigd geroepen. Terwijl dat woord strikt genomen gewoon ‘onderscheid maken’ betekent. De Schrift begint met dat onderscheid. God schiep de mens, “mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Gen.1:27). Eerst de man, daarna Eva. Het is mannelijk om voorop te gaan, te sturen, leiding te geven en knopen door te hakken. De vrouw wordt van die taken gevrijwaard en met rust gelaten. De man gaat als hoofd voorop en de consequentie daarvan is ook, dat wanneer het mis gaat, de man altijd aansprakelijk is. Vandaar dat de mensheid “in Adam” zondaar en sterveling werd. Niet in Eva.

Hoe belangrijk voor het verstaan van de Schrift, om onze vooringenomen, gender-neutrale bril af te zetten. Want niet de Schrift, maar onze bril is tijdgebonden. En zeer beslagen, zodat we vanzelfsprekende verschillen niet meer onderscheiden. Het woord van Hem (inderdaad Hem!), die mannelijk en vrouwelijk schiep, geeft ons daar zicht op!

Delen: