English blog

Jesaja 9:7 – de troon van David

26-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot aan de aeon. De ijver van JAHWEH der legerscharen zal dit doen.

In de dagen rond kerst wordt het voorgaande vers 6 vaak geciteerd. “Want een kind is ons geboren…”. Maar bovenstaand vers is veel minder bekend. De gangbare theologie kan er ook niet veel mee. Want de tekst gaat uit van een toekomst voor Israël en Jeruzalem, “de stad van de grote Koning”. Jazeker, hier op aarde, in het Midden Oosten. Het is nauwelijks voorstelbaar dat in een regio die tot op de dag van vandaag gekenmerkt werd door oorlog en onvrede, straks het centrum zal zijn van wereldvrede.

“De troon van David” is al 2500 jaar vacant, leeg. Maar de dynastie zal hersteld worden. Nog een korte tijd en de nu nog steeds verborgen Prins zal zich aandienen en een koninkrijk vestigen. Letterlijk. Niet alleen over Israël maar ook over alle volken.

Aan de realisatie van dit alles komt geen mensenhand te pas. Godzijdank! “De ijver van JAHWEH der legerscharen zal dit doen.” En dus is succes verzekerd!

Delen: