GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:1 – het voortreffelijke werk van de opziener

23-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Het woord is betrouwbaar. Indien iemand zich uitstrekt naar opzicht, dan begeert hij een voortreffelijk werk.

Het statement “het woord is betrouwbaar” komen we in deze brief drie keer tegen (zie 1:15 en 4:9). Het onderstreept het contrast tussen Paulus’ onderwijs  en alles waartegen Timotheüs moest optreden (1:4). Tegenover valse leer en mythen staat “het betrouwbare woord”.

Het vertaalwoord ‘opzicht’ is de weergave van het Griekse woord ‘episkopé’ en duidt op het werk van een ‘opziener’ (episkopos). Een opziener wordt geacht opzicht of toezicht te houden. Wanneer Paulus op het strand van Milete de senioren van Efeze toespreekt, dan zegt hij tegen hen dat de heilige geest hen als opzieners had gesteld om te herderen over de ekklesia van God (Hand.20:28). Zoals een herder toeziet op de kudde en haar (be)hoedt en weidt, zo ziet de opziener toe op de ekklesia van God (vergl. ook 1Petr.5:1). In Titus 1 lezen we dan dat Paulus Titus op het eiland Kreta had achtergelaten om in elke stad senioren aan te stellen tot opziener als “huisbeheerder van God” (Tit.1:5). Het werk van de opziener is dat hij toeziet op de prediking. Want in de ekklesia zou het betrouwbare woord klinken en niets anders dan dat. Dat is de voortreffelijke taak van de opziener.

Delen: