GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:11 – de valstrik van het kruis

07-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Welnu broeders, indien ik nog besnijdenis predik, waarom word ik dan vervolgd? Dan is immers de valstrik van het kruis teniet gedaan.

Als het waar zou zijn dat Paulus’ inderdaad nog steeds de besnijdenis predikte, waar lag dan de moeite die de Judaïseerders met hem hadden? Het antwoord is simpel: Paulus werd vervolgd omdat hij predikte dat aan het kruis alles is volbracht. Iedere religieuze boodschap die de mens voorhoudt dat behalve “het kruis” nog iets anders noodzakelijk zou zijn voor de redding of rechtvaardiging van de mens, doet “de valstrik van het kruis teniet”. Ongeacht of dit ‘iets’ nu besnijdenis, sabbatonderhouding, doop, kerklidmaatschap of ‘kiezen voor Jezus’ is. Het kruis verdraagt geen extra’s. Elke boodschap van ‘het kruis plus…’ is een ontkenning dat het kruis ‘algenoegzaam’ is.

Het kruis representeert de vijandschap van de wereld. Tegelijkertijd demonstreert het de liefde van God die alle vijandschap overtreft. Daarom is de boodschap van het kruis: niets van de mens, alles van God. Dat Jezus Christus stierf, staat garant voor de redding en de rechtvaardiging van alle mensen (Gal.2:21; Rom.3:23,24; 5:18). Zoals het eten van één verboden vrucht heel de mensheid tot sterveling en zondaar maakte, zo is het kruis de waarborg van universele levendmaking en redding.

Delen: