GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 2:7 – een voorbeeld betonend

25-05-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Roep de jongere mannen evenzo op bezonnen te zijn 7 in alles, uzelf een voorbeeld betonend van voortreffelijke werken…

Men kan bovenstaande zin lezen als “bezonnen te zijn in alles”, maar men zou “in alles” ook kunnen betrekken op het volgende zinsdeel: “in alles uzelf een voorbeeld betonend…”. Beiden geven een goede zin.

Het woord voor “voorbeeld” is in het Grieks ’tupos’ waar ons bekende woord ’type’ van afgeleid is. Het woord heeft de betekenis van een afdruk of sjabloon en daarmee ook van een model of voorbeeld. Dat laatste woord geeft het eigenlijk treffend weer: Titus zou zelf een beeld zijn om anderen voor te houden. Een jonge man als Titus moet vooral niet gaan ‘preken’ over hoe andere jonge mannen zich zouden opstellen of handelen. Vooral jonge mensen zijn daar allergisch voor en terecht. Praatjes vullen geen gaatjes. Laat maar gewoon zien hoe het werkt.

Titus zou zichzelf een voorbeeld betonen van voortreffelijke werken. In de gangbare vertalingen komt het verschil niet uit de verf, maar hier wordt een andere term gebruikt dan in 1:16 (“goede werken”). Goed (Gr. agathos) verwijst naar de heilzame uitwerking van daden, terwijl voortreffelijk (Gr. kalos) meer spreekt van werken die in zichzelf mooi en van kwaliteit zijn. Waarin GODS heerlijkheid wordt gezien (Mat.5:16)!

Delen: