GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:8-11 – connecties in Rome

21-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Groet Ampliatus, mijn geliefde in de Heer. 9 Groet Urbanus, onze medewerker in Christus en Stachys, mijn geliefde. 10 Groet Apelles, de welbeproefde in Christus. Groet hen die uit [de kring] van Aristobulus zijn. 11 Groet Herodion, mijn verwante.

Wederom volgen allerlei namen die alleen hier in het NT worden genoemd. Ampliatus (= ‘vergroten’, vergl. ‘amplifier’ = versterker) en Stachys (= ‘korenaar) noemt Paulus beiden “mijn geliefde”. Hij blijkt tal van contacten in Rome te hebben waar wij geen flauw idee van hebben. Zo ook Urbanus (= ‘van de stad’ > urban = stedelijk) die hij “onze medewerker in Christus” noemt. Van ene Apelles (> appel = beroep doen op?) weet Paulus dat hij “de welbeproefde in Christus” is. Kennelijk heeft Apelles op uitzonderlijk wijze in Christus een test doorstaan.

Dan groet Paulus ook “die uit [de kring] van Aristobulus zijn”. Is dat wellicht de kleinzoon van Herodes de Grote en broer van koning Aprippa I (Hand.12:1), die enkele jaren voor het schrijven van deze brief in Rome overleed? Die link met het vorstenhuis van Herodes wordt bevestigd in de naam van Herodion. Dit familielid van Paulus’ (“mijn verwante”) was mogelijk ook “uit [de kring] van Aristobulus”. De connecties van Paulus in Rome waren deels ook familierelaties. Verklaart dat misschien ook zijn Romeins burgerschap (Hand.22:28)?

Delen: