GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:17 – de rechtvaardige vanuit geloof, zal leven!

01-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want rechtvaardigheid van God wordt daarin onthuld, vanuit geloof tot in geloof, zoals staat geschreven “de rechtvaardige vanuit geloof, zal leven”.

Rechtvaardigheid en geloof zijn twee begrippen die hand in hand gaan met elkaar. Sterker nog: beide begrippen zijn synoniem. Een gelovige is een rechtvaardige en een rechtvaardige is een gelovige. Dat komt omdat in de Schrift geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. Voor het eerst lezen we dat in Genesis 15 vers 6 in verband met Abram die GOD geloofde op diens onvoorwaardelijke belofte. Daarom was Abram voor GOD een rechtvaardige (zie ook 4:3). Niet omdat Abram iets deed maar juist omdat hij vertrouwde op GOD die het ou doen! Dat telt bij GOD!

Het principe van ‘een gelovige = een rechtvaardige’ is overigens niet alleen op de mens van toepassing maar ook en vooral op GOD zelf. GOD is rechtvaardig omdat Hijzelf gelooft in wat Hij belooft. Want daarom vervult Hij ook zijn belofte (:2).

Paulus sluit vers 17 af met een citaat uit Habakuk 2:4. Want ook deze profeet sprak reeds van “de rechtvaardige vanuit geloof”. Die zal leven. Want waar anders zou Leven te vinden zijn, dan bij de levende GOD die dit belooft? Wie op Hem vertrouwt, komt nooit bedrogen uit!

Delen: