GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:32 – samen-opwaarts-pauzeren

11-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat ik uitgered zal worden van de weerspannigen in Judea en mijn bediening voor Jeruzalem aangenaam ontvangen zal worden door de heiligen, 32 opdat ik in vreugde naar jullie komend door Gods wil, samen met jullie zou worden verkwikt.

Zojuist is Paulus begonnen met zijn reis naar Jeruzalem (:25) en hij voorziet vele gevaren. Zelfs de reis er naartoe zou steeds meer een strijd worden vanwege de omstanders die hem dit bezoek aan Jeruzalem afraadden. Daarom vraagt Paulus support vanuit Rome om met hem hierin te strijden. Mede omdat Rome na zijn verblijf in Jeruzalem, de volgende bestemming zou zijn.

Paulus was zich ervan bewust dat alleen als God het wil, hij Rome zou kunnen bezoeken. Zelf wilde hij wel en had ook al heel vaak het voornemen daartoe opgevat (1:10), maar telkens weer werd het verhinderd. Slechts op Gods tijd zou Paulus naar Rome gaan en pas achteraf weten we hoe bijzonder die gang naar Rome is geweest. Juist de gevangenneming in Jeruzalem, zou hem naar Rome leiden. En daar, in Rome, zou hij “in vreugde” nóg meer heerlijkheid mogen bekendmaken over de huidige onderbreking in de heilshistorie. Jazeker, om “samen… verkwikt” te worden. Of letterlijker vanuit het Grieks: samen-opwaarts-pauzeren. Een woord dat we uitsluitend van Paulus kennen…

Delen: