GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:33 – de God van de vrede

12-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

De God nu van de vrede is met jullie allen, amen!

In vers 5 van dit hoofdstuk heet God “de God van het verduren en (=namelijk) van de aanmoediging”. Want juist in de aanmoediging die Hij geeft ligt de kracht om lijden en tegenstand te verduren. Een paar verzen later (:13) wordt God “de God van de hoop” genoemd. D.w.z. de garantie van hoop is eigen aan Hem en karakteristiek voor al zijn spreken. Bij Hem bestaan er geen hopeloze gevallen.

En dan tenslotte in vers 33 (evenals in 16:20): “de God van de vrede“. Het is de tiende keer dat Paulus in deze brief spreekt van ‘vrede’. We hebben door de Heer Jezus Christus “vrede met God” (Rom.5:1). Niet omdat Hij ons eerst vijandig gezind was, maar wij waren vijanden (5:10) en vervreemd van God. Maar omdat Hij “door de Heer Jezus Christus” zijn onvoorwaardelijke liefde heeft bewezen (5:8), hebben we nu vrede met Hem. We kunnen Hem restloos vertrouwen en daarom ook “de vrede van God” beleven (Fil.4:7), dat is de vrede die Hijzelf heeft. Hij heeft alles perfect onder controle!

Let er op dat “de God van de vrede is met jullie allen” geen wens is, maar een vaststelling. Daar kun je op stáán – amen!

Delen: