GoedBericht.nl logo
English Blog

Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt

02-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar vanwege onze overtredingen werd hij doorboord, vanwege onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem…

Jesaja 53 geeft unieke schets van wie “de knecht van JAHWEH” zou zijn. Zijn afkomst, zijn leven, zijn verwerping, zijn strafproces, zijn sterven, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn verhoging, zijn toekomstige verschijning en heerschappij – het wordt allemaal genoemd in dit hoofdstuk.

Israël als volk zal eens tot erkenning komen, wie hij is die zij ooit als een lam ter slachting hebben geleid (53:7). De straf was op hem. Christelijke theologie heeft daarvan gemaakt dat het Gods straf was die hij droeg. Omdat God anders niet zou kunnen vergeven. Maar het is precies omgekeerd. Het volk hield hem voor “een door God geslagene” (53:4). Eenmaal zal het echter erkennen: “vanwege onze overtredingen werd hij doorboord, vanwege onze ongerechtigheden verbrijzeld”. De straf was de kruisdood die mensen hem aandeden.

Israël leverde haar Messias over om aan het hout te worden genageld. Maar God wekte hem op, om aan dat zelfde volk, ja aan iedereen, het leven te geven! Dat demonstreert wie en hoe geweldig onze God is. Zo maakt Hij vrede!

Delen: