GoedBericht.nl logo

Leviticus 23:34 – Loofhuttenfeest

17-10-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Spreek tot de Israelieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor JAHWEH, zeven dagen lang.

Volgens de Hebreeuwse kalender is vandaag het Loofhuttenfeest begonnen. Het valt in de zevende maand en het is ook het zevende (en laatste) hoogtij van de feestkalender in Leviticus 23. Het feest duurt bovendien zeven dagen. Zeven is het getal dat voltooiing symboliseert. Het feest werd gevierd nadat de druivenoogst was binnengehaald (Deut.16:13).

Alle hoogtijden zoals we deze aantreffen op Gods kalender zijn profetisch. De hoogtijden in de eerste maand (Pascha, eerstelingsschoof) verwijzen naar de eerste komst van Christus en hebben ook op de dag nauwkeurig hun vervulling gevonden toen Jezus resp. stierf en opstond. De hoogtijden in de zevende maand spreken profetisch van de voltooiing van zijn komst: de dag van de bazuin, verzoendag en Loofhuttenfeest.

Ook de druivenoogst spreekt van de wederkomst van Israëls Messias, wanneer Hij de volkeren zal richten (“de wijnpersbak”) en zijn Koninkrijk wereldwijd zal vestigen. Het is de tijd van de zeven: het zevende millennium, de wereldsabbat!

Delen: