GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:16 – Paulus als patroon

03-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar hiertoe werd mij ontferming bewezen, opdat in mij, een eerste, Jezus Christus al het geduld zou betonen, als patroon van degenen die zouden vertrouwen op Hem, tot aeonisch leven.

De reden dat Paulus ontferming werd bewezen, was opdat hij een patroon zou zijn van allen die op Jezus Christus hun vertrouwen zouden stellen. Paulus was als extremist tekeer gegaan tegen “de ekklesia van God” en dat maakte hem tot de “eerste van zondaren” in zijn tijd. Maar juist omdat hij als zondaar een eerste plaats innam, kwam hij ook als eerste voor Jezus Christus in aanmerking, om Zijn genade, ontferming en geduld te bewijzen.

Paulus was door Jezus Christus bestemd om een patroon te zijn. Een model en standaard van genade, waarin niets van de mens wordt verwacht. Vijandschap en ongeloof vormen geen verhindering om genade te ontvangen. Want Paulus’ roeping bewijst: Gods genade overruled elke tegenstand! Paulus is het voorbeeld van genade die alle zonde en ieder ongeloof overtreft! Paulus’ roeping is een bewijs en een demonstratie van “de genade Gods” die hij mocht herauten. God redt zelfs zondaren die Hem vijandig zijn en niets van Zijn Zoon willen weten. En dus… is er hoop voor elke zondaar, onvoorwaardelijk!

Delen: