GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:17 – de Koning van de aeonen

04-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

De Koning van de aeonen nu, de onvergankelijke, onzienlijke, enige God zij eer en heerlijkheid tot in de aeonen van de aeonen, amen!

Het voorgaande vers eindigde met een verwijzing naar het ‘aeon-ische leven”, beter bekend als het ‘eeuw-ige leven’. Helaas scheppen de gangbare vertalingen stelselmatig verwarring rond het begrip ‘aeon’. Zo vertaalt men het begin van bovenstaand vers nog keurig met “de Koning der eeuwen” maar geeft men het einde van de zin weer met “tot in alle eeuwigheid“. Zou men consequent zijn geweest dan had men vertaald: “tot in de eeuwen van de eeuwen”. Het vertaalwoord ‘eeuwigheid’ is ronduit misleidend omdat het suggereert dat een ‘aeon’ geen begin of einde zou hebben. Dat is een gruwelijke misvatting omdat dit van het ‘eeuw-ig oordeel’ en de ‘eeuw-ige straf’ iets eindeloos maakt.

Aeonen zijn wereldtijdperken. God is “de Koning van de aeonen” omdat Hij de wereldtijdperken beheerst, van de eerste tot de laatste. Alle aeonen zullen hun bekroning krijgen in “de aeonen van de aeonen”, dat zijn de toekomende wereldtijdperken waarin Christus met de zijnen zal heersen (Openb.11:15). Dat is wat in vers 16 wordt genoemd: het aeon-isch leven. Jazeker, de ene God brengt de aeonen tot een absolute climax. Want Hij alleen is “de Koning van de aeonen”!

Delen: