GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:11,12 – op scherp gezet

25-06-2022 - Geplaatst door Andre Piet

En dat in wet niemand wordt gerechtvaardigd bij God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. 12 Doch de wet is niet uit geloof maar: wie deze dingen doet zal erin leven.

Wederom brengt de apostel het contrast tussen “werken van wet” en geloof naar voren. En in beide bovenstaande verzen ondersteunt hij zijn beweringen met uitspraken vanuit de Hebreeuwse Bijbel. Toch voert hij ze niet op als citaten; de lezer wordt verondersteld te weten dat hij refereert aan de Tenach.

Het is voor Paulus een uitgemaakte zaak dat de rechtvaardige iemand is die uit geloof leeft. De uitspraak in Habakuk 2:14 bevestigt wat Paulus eerder over Abraham vaststelde: wie God op zijn woord gelooft (vertrouwt) is voor Hem een rechtvaardige. Punt. Maar in de wetsopvatting onder “het oude verbond” (lees: het Judaïsme) draait het niet om vertrouwen op wat God belooft te zullen doen, maar op de mens die allerlei dingen moet doen en op het nakomen van opdrachten. Zoals (o.a.) Leviticus 18:5 ook zegt: wie deze dingen doet zal erin leven.

Zoals zo vaak zet Paulus de tegenstelling uiterst scherp neer. Ongetwijfeld zullen zijn tegenstanders hem verwijten ongenuanceerd te zijn. Het zij zo. Het contrast is hier nu eenmaal zwart-wit. Het is of geloof of werken.

Delen: