GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 3:1 – O dwaze Galaten!

13-06-2022 - Geplaatst door Andre Piet

O dwaze Galaten! Wie betovert jullie, voor wiens ogen Jezus Christus tevoren werd beschreven als gekruisigd zijnde?

Paulus’ historische verslag vanaf 1:11 bedoelde aan te tonen dat het Evangelie dat hij predikte niet naar de mens is omdat hij het ook niet van een mens heeft ontvangen of geleerd. Vanaf hoofdstuk 3:1 begint Paulus’ directe antwoord aan de Galaten. Maar deze start bepaald niet met een koele, zakelijke uiteenzetting. De verontwaardiging spat als het ware van het papier af, zoals de brief trouwens pal na de aanhef ook begon (1:6-10). En zoals Paulus Petrus in Antiochië niet spaarde (2:11), zo doet hij dat ook zijn lezers in Galatië niet. “Dwaze Galaten” noemt hij ze. Ze zijn niet goed bij hun hoofd! Stapelgek.

Wat er met de Galaten had plaatsgevonden is niet goed rationeel te verklaren. Ze waren betoverd (Lat. gefascineeerd) of behekst en Paulus vraagt zich ontsteld af wie hen zo gek heeft kunnen krijgen. Merk op het contrast tussen wat de predikers in Galatië deden (de “sommigen” in 1:7) en wat Paulus  onder hen had gedaan. De ‘nieuwlichters’ betoverden. Paulus daarentegen had voor hun ogen getoond hoe Jezus Christus “tevoren werd beschreven” (hetzelfde woord als in Romeinen 15:4!) als de gekruisigde. Bij Paulus gingen de Schriften open (vergl. Hand.17:3)!

Delen: