GoedBericht.nl logo

1Timotheüs 1:15 – om zondaars te redden

08-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, dat Christus Jezus kwam tot in de wereld om zondaars te redden, van wie ik een eerste ben.

Het Evangelie is niet slechts een betrouwbaar maar ook een goed bericht. “Alle verwelkoming waardig”! Want Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren te redden. Iedereen dus. Want allen zondigden en komen tekort van GODS heerlijkheid (Rom.3:23). We zijn allen armzalige stervelingen.

Geen mens op aarde die zo’n haat had tegen de naam van Jezus, als Paulus. Daarom noemt hij zich ook de eerste der zondaren. Maar zou dat een verhindering zijn voor het vervullen van Christus Jezus’ missie? Absoluut niet, integendeel zelfs! GODS genade overweldigde hem (1:14) om hem tot voorbeeld te stellen. Want als  Christus Jezus in staat is om zelfs de eerste der zondaren te redden, wel, dan is hij in staat alle mensen te redden!

Vandaar dat Paulus in hoofdstuk 4:9 herhaalt: “Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig”. Om te vervolgen met: “Want hiertoe zwoegen wij en strijden wij, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die de Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen”. Christus Jezus’ missie om zondaren te redden wordt volledig vervuld!

Delen: