GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:15 – om zondaren te redden

29-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, dat Christus Jezus kwam tot in de wereld om zondaren te redden, van wie ik een eerste ben.

Het Evangelie is een betrouwbaar bericht, maar ook een goed bericht. “Alle verwelkoming waardig”! Want Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren te redden. Iedereen dus. Want allen zondigden en komen tekort van GODS heerlijkheid (Rom.3:23). Alle mensen, niemand uitgezonderd.

Geen mens op aarde die zo’n haat had tegen de naam van Jezus, als Saulus van Tarsus (1:13). Daarom noemt hij zich ook de eerste der zondaren. Om iemand als hem te winnen, was overweldigende genade nodig (:1:14). Hij stond vooraan in de rij van zondaren en juist dat maakt hem geschikt om een patroon van redding te zijn voor alle zondaren (1:16). Als de Heer zelfs Paulus vermag te redden, dan redt Hij iedereen. In het betrouwbare woord dat Paulus uitdraagt, is hijzelf het levende bewijs dat Christus Jezus’ missie om zondaren te redden met succes zal worden vervuld.

Vandaar dat Paulus in hoofdstuk 4:9 herhaalt: “Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig”. Om te vervolgen met: “Want hiertoe zwoegen wij en strijden wij, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die de Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen”.

Delen: