GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:14 – overweldigend met geloof en liefde

28-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik verkreeg ontferming omdat ik onwetend was, ik deed [het] in ongeloof, 14 maar overweldigend is de genade van onze Heer met geloof en liefde die in Christus Jezus is.

Paulus werd overweldigd door de genade van zijn Heer. Iedere vraag en elke twijfel verdween in één moment totaal. Niet omdat Paulus onder druk werd gezet of gedwongen werd om tot inkeer te komen. Bij dwang wordt macht uitgeoefend om iemand tegen diens wil iets te laten doen. Dwang is een uiterst machtsmiddel, maar ook een bewijs van onvermogen om iemand vrijwillig ergens toe te bewegen. Wie in staat is om harten te bereiken, heeft helemaal geen dwang nodig. Zie daar de GOD van de Bijbel. Hij neigt mensenharten, zelfs dat van de koning (Spr.21:1) en Hij geneest afkerigheid (Hos.14:4). Hij opent harten wanneer het Hem behaagt (Hand.16:14). Zonder breekijzer.

Paulus werd overweldigd door de genade van onze Heer “met geloof en liefde”. Dit bevestigt precies wat we hierboven vaststelden: de Heer overweldigt niet uitwendig maar met een innerlijk transformerende kracht. Met Zijn overweldigende genade geeft Hij tevens geloof en liefde. Want Zijn genade overweldigt én overtuigt. Daar is geen vijandschap tegen opgewassen! Zijn liefde doet zelfs het koudste hart smelten.

Delen: