GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:14 – overweldigend en onwederstandelijk

27-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik verkreeg ontferming omdat ik onwetend was, ik deed [het] in ongeloof, 14 maar overweldigend is de genade van onze Heer met geloof en liefde, die in Christus Jezus is.

Met alle kennis die Paulus tijdens zijn hoge opleiding in het Jodendom had opgedaan, moest hij terugblikkend vaststellen dat hij niettemin “onwetend was”. Met alles wat in hem was bestreed hij immers Degene waar heel zijn Hebreeuwse Bijbel van getuigde: Israëls Messias. Dat hij gelovig werd, was bepaald niet Paulus’ eigen keuze, integendeel. Hij is naar eigen zeggen overweldigd. In het Griekse woord dat hij hiervoor gebruikt (huper-pleonazo) herkennen we de elementen ‘hyper’ en ‘pleonasme’. Van een pleonasme is sprake wanneer een woord overtollig wordt gebruikt zoals bijvoorbeeld: een ronde bal of nat water. Pleonasme betekent: overvloedig en hyper-pleonasme wil dus zeggen: meer dan overvloedig, oftewel: overweldigend!

Op de weg naar Damascus zocht Paulus niet naar Christus Jezus en evenmin koos hij voor Hem. Nee, als in een tsunami werd hij overweldigd door genade. Paulus kon niet anders dan neervallen voor deze Heer en Hem stamelend aanroepen. Het was een confrontatie met wat van oudsher onwederstandelijke genade wordt genoemd. Als God mensen roept, dan klinkt niet alleen Zijn stem, maar dan opent Hij ook oren en harten!

Delen: