GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:25 – het schepsel naast de Schepper

26-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Zij vervangen de waarheid van God in de leugen en worden eerbiedig vereerd en dienen het schepsel naast de Schepper, die is gezegend tot in de aeonen. Amen!

De wereld die God “niet als GOD” verheerlijkt en dankt (:21) verandert onvermijdelijk “de heerlijkheid van de onvergankelijke GOD” in een vergankelijk schepsel (:23). Dan krijgt het schepsel een plaats op het niveau van (=naast) de Schepper. Daarmee wordt de waarheid van GOD vervangen in de leugen.

Waar de wereld in dit type denken blijk van geeft is des-oriëntatie. Letterlijk betekent die term: niet weten waar de oriënt is het Oosten, d.w.z. waar het licht opgaat. Hoe kan het ook anders? Het is “duister geworden in hun onintelligent hart” (:21) en men heeft geen weet vanwaar het Licht komt (nl. vanuit het Oosten > rechts!). Deze des-oriëntatie typeert een wereld die in het donker rondtast. Niet gericht op GOD de Schepper en wat Hij te melden heeft, maar gericht op zichzelf. Dat is gericht-zijn op ‘de verkeerde kant’…

Hoe fout die keuze van de wereld is, onderstreept Paulus door als onderbreking in te zoomen op de glorie van de Schepper, “die gezegend is tot in de aeonen”. Want de ode aan Hem zal alle wereldtijdperken voortduren. Amen!

Delen: