GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!

25-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Omstreeks de middernacht echter, baden Paulus en Silas lofzangen tot de God. De gevangenen nu, luisterden naar hen.

Enkele uren tevoren waren Paulus en Silas het slachtoffer geworden van een volksoproer. Vals beschuldigd, gemarteld en in de binnenste kerker gegooid. Met hun voeten in het blok. Menselijkerwijs gesproken genoeg redenen om te treuren over hun lot. Maar niets daarvan, integendeel zelfs! Midden in de nacht, omgeven door andere gevangenen, zingen ze lofliederen tot GOD.

De situatie in de gevangenis van Filippi is een prachtig plaatje van wat de ekklesia in onze dagen mag zijn. De gevangenis: een plek apart van de wereld en ook niet in tel bij haar. Midden in de nacht, een uitbeelding van deze donkere wereld. Er viel niets te zien, maar te luisteren zoveel meer. Paulus, samen met zijn metgezel, opende daar zijn mond ten aanhoren van allen. Een blijde tijding over “de GOD”!

In de duisternis van deze wereld klinkt een vreugdevol woord. Miskend en gesmaad. Dat hoort er bij in een boze aeon. Maar luister naar de ode die Paulus brengt aan de ene GOD die alles beschikt en ook alles tot een goed einde brengt! Dat klinkt als muziek in de oren!

Delen: