GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:14,15 – boordevol en vervuld

25-02-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Ik ben echter overtuigd mijn broeders omtrent jullie, dat julliezelf boordevol van goedheid zijn, vervuld van elke kennis en ook in staat elkaar te attenderen. 15 Toch schrijf ik jullie deels gedurfder, bij wijze van herinnering vanwege de genade die mij van Godswege gegeven wordt…

De eerste elf hoofdstukken van deze brief zijn leerstellig. Vanaf hoofdstuk 12 t/m 15:13 is het praktische deel. Wat nu nog volgt zijn afsluitende woorden over zijn bediening (15:14-t/m 21) en reisvoornemens (15:22 t/m 33) en in hoofdstuk 16 nog tal van groeten.

Paulus excuseert zich in bovenstaand vers voor zijn ietwat vrijpostige opmerkingen. Hij doelt daarbij ongetwijfeld op zijn instructies in hoofdstuk 14 over de sterken en zwakken. Paulus is er van overtuigd dat zijn broeders in Rome zelf (meer dan) goed genoeg zijn en ook in alle opzichten voldoende kennis hebben om elkaar daarop attent te maken. Het woord voor ‘attenderen’ (Gr. noutheteo) is opgebouwd uit de woorden voor denken en plaatsen en vandaar dat de betekenis ervan is: een onderwerp voor de aandacht plaatsen.

Dat Paulus het lef had om zijn lezers aan gedurfde dingen te herinneren, was omdat hij zich bewust was van de genade die hem van Godswege gegeven werd. Zijn woorden zijn niet zomaar van iemand, maar van een “geroepen apostel” (1:1).

Delen: