English blog

Genesis 32:31 – de zon komt op

07-11-2016 - Geplaatst door Andre Piet

En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël getrokken was; en hij ging mank aan zijn heup.

Eigenaardig, als Jakob uit het beloofde land vlucht, wordt daarbij vermeld dat “de zon ondergegaan was” (Gen.28:11). Het typeert de twintig jaren die zouden volgen.

Nu Jakob terugkeert naar het land heeft hij wederom een bijzondere nachtelijke ervaring. Hij worstelt met een man die hem ten slotte slaat op zijn heup. Niets vermoedend had hij Gods aangezicht (=Pniël) gezien (32:3). En Jakob is een andere man geworden. Als Jakob verliet hij ooit het land maar als Israël keert hij nu terug. Niet langer steunend op eigen kracht.

Jakobs verblijf in het buitenland is een type van het volk van Jakob dat verstrooid is onder de volken. Geen twintig jaren maar twintig eeuwen. Bij het begin ging de zon onder. Aan het einde zal de zon (Gods aangezicht) opgaan. Onverdiend. Want voor niets gaat de zon op!

Delen: