GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 1:30 – lijden in de strijd

28-12-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… ten behoeve van Hem te lijden, 30 in dezelfde strijd die jullie waarnamen in mij en nu in mij horen.

Met het lijden ten behoeve van Christus doelt Paulus op de strijd die de Filippiërs ondervonden. Staan op– en uitkomen voor het Goede Bericht op zichzelf is nog geen strijd. Maar deze houding leidt wel tot strijd omdat in een wereld die de waarheid niet wil horen, het Goede Bericht per definitie wordt bestreden. In die strijd worden alle mogelijke wapens en strategieën ingezet. Leugens, onrecht, list en bedrog; geen strijdmiddel of methodiek wordt door de vijand geschuwd. Het is om die reden dat Paulus in Efeze 6 de geestelijke wapenuitrusting beschikbaar stelt. Want willen we staande blijven, dan kan geen onderdeel daarvan worden gemist.

De strijd waarover Paulus schrijft is veel meer dan slechts recht-toe-recht-aan argumenten ontmantelen. Het is veelal lijden onder valse beschuldigingen en ‘stoten onder de gordel’. Dezelfde strijd die de Filippiërs destijds bij Paulus hadden waargenomen, ondervonden zij nu ook. Wellicht ook met fysieke tegenstand, zoals marteling en gevangenschap. Paulus wist er alles van: hij had het allemaal meegemaakt tot op de dag dat hij deze woorden optekende. Maar hij beschouwt het als een groot voorrecht om zó in Christus’ positie van verwerping te mogen delen!

Delen: