GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:8 – eerbaar en respectabel

06-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Evenzo zouden de dienaren eerbaar zijn, niet met twee tongen spreken, geen acht geven op veel wijn, niet op winstbejag uit…

Terwijl “de opziener” toeziet op het onderwijs en de gezonde leer, zijn “de dienaren” degenen die hem daarin helpend terzijde staan. Een deel van de vereiste eigenschappen die Paulus benoemde van “de opziener” komen we ook weer tegen bij “de dienaren”, maar de opsomming is korter. De positie van de dienaren is (hiërarchisch) ondergeschikt aan die van “de opziener”: zij geven geen leiding maar dienen. Paulus benoemt de kwaliteiten die juist voor hen prioriteit verdienen.

Van de drie negatieve eigenschappen luidt de eerste: “niet met twee tongen spreken”. Anders gezegd: dienaren zijn betrouwbaar. Ook voor “de opziener” is het van belang dat hij op zijn helpers aankan. Dat is helemaal noodzakelijk als zij ook het beheer van de kas hebben. Zeker zulk werk dient vanzelfsprekend eerlijk te geschieden. Het zou een aanfluiting zijn wanneer dienaren uit zouden zijn op winstbejag en een graantje mee zouden willen pikken van bijvoorbeeld inzamelingen. Maar ook veel wijn drinken zou hun dienst schade berokkenen. Vóór alles “zouden de dienaren eerbaar zijn”. Respect verdienen. Deze ene positieve eigenschap sluit alle negatieve kenmerken automatisch al uit. Dat geldt niet alleen voor dienaren, maar voor alle gelovigen!

Delen: