GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:8 – de dienaren

05-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Evenzo zouden de dienaren…

Nadat Paulus voor Timotheüs een profielschets heeft gegeven van “de opziener”, gaat hij nu in dezelfde lijn verder voor wat betreft “de dienaren”. Het begrip ‘dienaar’ of ‘bediende’ (Gr. diakonos) is een breed begrip. Zo was Paulus een “dienaar van het nieuwe verbond” (2Kor.3:6) en “van het Goede Bericht” (Kol.1:23) en “van de ekklesia” (Kol.1:25).

Het mag ons niet ontgaan dat in 3:2 een schets werd gegeven van “de opziener” (enkelvoud), terwijl in vers 8 sprake is van “de dienaren” (meervoud). Dat is niet voor niets. De Schrift kent niet het idee van een meerhoofdige leiding, en voor zover het al wordt genoemd, heet zoiets een draak (Openb.12:3). Zoals er één kapitein op een schip is, zo is het ook “één kudde, één herder” (vergl. Joh.10:16). Bedenk daarbij dat de opziener niet heerst over de kudde, maar haar voorgaat (1Petr.5:3). Hij ziet toe op het woord dat op een plaats wordt onderwezen. Niet minder, maar vooral ook niet meer dan dat.

Uiteraard kunnen alle gelovigen bijdragen aan de ekklesia en haar dienen, maar blijkens het verband gaat het hier over dienaren die de opziener assisteren. Zij vormen samen een team (zie ook Filp.1:1) en vandaar dat van hen gelijksoortige kwaliteiten worden verwacht (“evenzo”). Alles dienstbaar aan het Woord dat mag klinken.

Delen: