GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:7 – heraut, afgevaardigde en leraar van natiën

31-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… waartoe ik werd gesteld, heraut en afgevaardigde (ik spreek waarheid, ik lieg niet) leraar van natiën, in geloof en waarheid.

In moderne termen geformuleerd zou men de verzen 3 t/m 7 Paulus’ mission statement kunnen noemen. Een korte en krachtige formulering van het getuigenis waarvoor hij staat en waartoe hij geroepen is. Het zijn de meest basale begrippen die hij onder woorden brengt: één God, één Middelaar, de redding van alle mensen en de losprijs voor allen. Daartoe is hij gesteld en van Godswege in de positie geplaatst. Als een heraut die dit getuigenis wereldkundig moet maken. Maar ook als afgevaardigde (Gr. apostel), want hoogst persoonlijk door Christus Jezus geroepen en onderwezen (Gal.1:12) om namens Hem te spreken. Paulus’ onderwijs is het onderwijs van Christus Jezus zelf.

In de Joodse wereld en in Jeruzalem in het bijzonder gold Paulus als een misleider die onder de natiën “afstandneming van Mozes” leerde (Hand.21:21). Hij wordt daarom niet moe te benadrukken dat wat hij te melden heeft geen leugen maar waarheid is. Hij is gesteld tot “leraar van natiën” (2Tim.1:11). Paulus is gedurende de tijd dat Israël terzijde is gesteld Rom.11:11-13) Gods woordvoerder. Hij is degene die ons leert wat God vandaag te melden heeft. “In geloof en waarheid”!

Delen: