GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:8 – opheffing van integere handen

01-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Ik bedoel dan, dat de mannen bidden in elke plaats, met opheffing van integere handen, zonder boosheid en redenering.

Paulus keert hier weer terug tot het onderwerp waarmee hij in vers 1 begon: het gebed. Hier is dat vooral het publieke gebed waarin mannen geacht worden voorop te gaan. De instructie hier is niet dat mannen op elke plaats zouden bidden, maar dat op elke plaats waar zij bidden, zij dit integer zouden doen. Ook luidt de instructie niet dat mannen bij het bidden hun handen opheffen. Die houding wordt hier niet geboden, maar verondersteld. De gebedshouding van opgeheven handen (niet perse ook opgeheven armen) komen we vaker in de Schrift tegen (Ps.134:2; Jes.1:15). Het beeldt handen uit die gericht zijn op God.

De clou van Paulus’ aanwijzing is niet dat mannen bij gebed op elke plaats hun handen opheffen, maar dat waar zij ze opheffen, zij dit doen met integere handen. Integer wil zeggen: gaaf, uit één stuk. Het Griekse woord hier (hosios), wordt vaak in één adem gebruikt met ‘rechtvaardigheid’. Waar mannen hun handen opheffen en voorgaan in gebed, past geen drang om anderen te overheersen door verbaal agressief of dominant gedrag. Voor dergelijke uitingen is uiteraard geen plaats als men zich integer op de ene God richt.

Delen: