GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:9,10 – het sieraad van vrouwen

02-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Evenzo ook vrouwen zich versieren in beschaafd gewaad, fatsoenlijk en bezonnen, niet in haarvlechten en in bewerkt goud of parels of in dure kledij, 10 maar (wat vrouwen betaamt, die uitkomen voor eerbied voor God) door goede werken.

In het voorgaande vers richtte Paulus zich (via Timotheüs) tot de mannen dat zij hun handen integer tot God zouden opheffen, “zonder boosheid en redenering”. Mannen komen vanwege hun voortrekkersrol en fysieke kracht gemakkelijk in de verleiding zich als macho op te stellen. Agressief en dominant. Vandaar deze aansporing.

In de verzen 9 en 10 spreekt Paulus de vrouwen aan op een terrein waar hun valkuilen liggen: dat van het uiterlijk. Van nature besteden vrouwen veel meer aandacht aan hun uiterlijk dan mannen dit doen. Paulus respecteert dat, maar benadrukt dat die versiering (Gr. kosmeo) niet zou bestaan in uiterlijk vertoon maar in eerbied voor God. Want als vrouwen zulke versiering willen tonen zullen ze geen aandacht proberen te trekken door uitdagende kleding. Of door opzichtige haardracht. Of door uitbundige sieraden en peperdure kledingstukken.

Paulus houdt vrouwen hier een keuze voor. Waarin willen ze zich profileren? In een opzichtig, uitdagend, prikkelend en luxe uiterlijk? Of willen ze uitkomen voor hun eerbied voor God? Niet slechts met de mond, maar “door goede werken”. Walk your talk.

Delen: