GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 2:10 – de diepten van God

03-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar aan ons onthult God het door de geest, want de geest doorzoekt alle dingen, ook de diepten van God.

De verborgen wijsheid van GOD die Hij tot onze heerlijkheid had voorbestemd, was voorheen onbekend. De Schrift sprak er weliswaar van (zie vorig vers), maar verborgen. Slechts door onthulling via GODS geest zijn we, schrijft Paulus, op de hoogte gesteld. Later vanuit de gevangenis zou hij schrijven dat hem door onthulling de verborgenheid (=het geheim) werd bekendgemaakt, zoals hij daarover tevoren in het kort had geschreven (Ef.3:3).

De onthulling van de verborgenheid vindt plaats middels de brieven die Paulus heeft geschreven. Hij maakt daarin duidelijk hoe de waarheden waarover hij nu openlijk schrijft, reeds verborgen waren in de Hebreeuwse Bijbel. In cryptische uitspraken. In voorgeschreven rituelen. Maar niet in het minst ook in de vele verhalen en geschiedenissen met diepere lagen. Door de bedekking op deze geschriften weg te nemen (2Kor.3:15), onthulde Paulus wat daaronder altijd al verborgen lag.

Het is GODS geest die de heilige Schriften inspireerde (2Tim.3:16). Vandaar dat in al deze Schriften de diepten van GOD te vinden zijn. Nu ze zijn onthuld, kunnen we ook zelf daarin op ontdekkingsreis gaan en zoeken naar nog meer verborgen schatten!

Delen: