GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 2:11 – wie kent als geen ander God?

04-11-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Want wie van de mensen weet de dingen van de mens, dan de geest van de mens die in hem is? Zo heeft ook niemand de dingen van God gekend dan de geest van God.

Als geen ander is GODS geest in staat om te weten wat in GOD leeft. Het argument dat Paulus daarvoor opgeeft is verrassend simpel. Paulus vergelijkt de menselijke geest met GODS geest. Van alle mensen is alleen mijn eigen geest in staat mijn diepste gedachten en motieven te kennen. Welnu, stelt Paulus, met GODS geest is het niet anders.

Paulus kende niet zoiets als een leer van drie-eenheid waarin GODS geest een onderscheiden persoon is van GOD zelf. Mijn geest kan ik onderscheiden van mijzelf (en door te spreken van “mijn geest” doe ik dat feitelijk ook), maar het is geen aparte persoonlijkheid. GODS geest is persoonlijk, zoals ook mijn geest persoonlijk is, maar het is geen aparte persoon.

GODS geest is de drijvende kracht achter degenen die ons de geïnspireerde Schriften gaven. En omdat GODS geest ook de diepten van GOD kent, maken de Schriften ons ook met zijn geheimen vertrouwd. Nooit kunnen we GOD beter leren kennen dan via de Schriften!

Delen: