GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 2:6 – het getuigenis te eigener tijden

30-10-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… de mens Christus Jezus, 6 die zichzelf geeft tot een losprijs ten behoeve van allen, het getuigenis te eigener tijden…

Met “het getuigenis” doelt Paulus op het direct voorafgaande namelijk dat Christus Jezus, als Middelaar van de ene God en mensen zichzelf heeft gegeven tot een losprijs voor allen. Hiervan wordt getuigd “te eigener tijden”. Men zou daarbij kunnen denken aan Paulus’ getuigenis dat hij op tal van momenten heeft afgelegd tijdens zijn bediening onder de natiën (zie volgende vers).

Of zou hij bij “het getuigenis te eigener tijden” verwijzen naar de “allen” voor wie Christus Jezus zich als losprijs heeft gegeven? Voor allen betaalde Hij de prijs en allen zullen hiervan eens getuigen. Niet allemaal tegelijk, maar ieder in eigen tijden. God wil immers dat allen worden gered en allen tot besef van de waarheid komen (2:4). En dat zal ook gebeuren. De levende God is de Redder van alle mensen (1Tim.4:10). En God heeft onder ede verklaard dat elke knie voor Hem zal buigen (Jes.45:23). En er staat geschreven dat elke tong (=de binnenkant; geen lippendienst!) zal belijden dat Jezus Heer is. Tot eer van God de Vader (Filp.2:10,11).

De waarheid van de losprijs voor allen zal universele bijval krijgen. Iedereen zal blij getuigen “te eigener tijden”!

Delen: