GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 6:4,5 – roemen

10-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Laat ieder nu zijn eigen werk toetsen en dan zal hij alleen voor zichzelf roem hebben en niet voor de ander. 5 Want ieder zal zijn eigen last dragen.

In vers 2 stond dat we “elkaars lasten” zouden dragen. In vers 5 staat dat ieder “zijn eigen last” zou dragen. Dat is niet tegenstrijdig, aangezien voor “last” hier twee verschillende Griekse woorden staan. In vers 2 is dat ‘baros’, dat is een drukkende, zware last en doelt op moeilijkheden en zorgen. In vers 5 daarentegen staat het Griekse woord ‘phortion’, dat is de persoonlijke bagage en verwijst naar de eigen verantwoordelijkheden die we niet op een ander kunnen afschuiven.

Het vervullen van onze verplichtingen is wat Paulus “ieder zijn eigen werk” noemt. We staan allemaal in bepaalde verhoudingen ten op zichte van elkaar (in het huwelijk, in het gezin, op het werk, enz.) die elk verantwoordelijkheden met zich meebrengen. De vraag daarbij is niet of de ander wel doet wat hij zou moeten doen, maar of ik doe wat op mijn ‘bordje’ ligt. Daar hebben we onze handen al vol aan. En voor zover we daarover al ‘roem’ hebben, mogen we dat voor onszelf houden. “Een ander roeme u, niet uw eigen mond” (Spr.27:2). En: “wie roemt, roeme in de Heer!” (1Kor.1:31).

Delen: