GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 6:6 – delen in het onderricht van het Woord

12-10-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Maar laat degene die in het Woord onderricht wordt, in alle goede dingen delen met wie onderricht geeft.

“Ieder zal zijn eigen last dragen”, zo luidde de instructie in vers 5. Dat betekent dat ieder zijn eigen individuele verantwoordelijkheden draagt en men deze niet zou afschuiven op een ander. Daar doet Paulus in dit vers niets van af, maar hij brengt er wel nuance in aan.

Ook degene die in het Woord onderricht (Gr. katécheoo > catechese) geeft, heeft zijn eigen last te dragen. Hoeveel tijd hij ook besteedt aan de bestudering van, en het onderricht geven in het Woord, bedelen om ondersteuning is een aanfluiting. Paulus’ adagium was altijd: het Goede Bericht om niet (=gratis) te verkondigen (1Kor.9:18). Nooit is hij van dat principe afgeweken.

De medaille heeft ook een andere kant. Want hoewel degene die onderricht geeft geen support kan claimen (eisen), hij mag wel degelijk support ontvangen. Sterker nog: Paulus beschouwt het zelfs als normaal dat iemand die inkomsten derft omdat hij het Evangelie predikt, hij ook van het Evangelie kan leven (1Kor.9:3-14). Dat is ook de gedachte in bovenstaand vers. Wie onderricht ontvangt in het Woord en degene die onderricht geeft ondersteunt, in welke vorm dan ook, die deelt en draagt bij in het Woord.

Delen: