GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:5 – op Kreta achtergelaten

20-04-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Om deze reden liet ik je op Kreta achter opdat je de ontbrekende zaken [nog] zou rechtzetten…

Het is dit vers (samen met het slot in 3:12,13) dat ons de belangrijkste informatie verschaft over de achtergrond van deze brief. Paulus was op het eiland Kreta actief geweest in de prediking van het Evangelie en terwijl hijzelf op doorreis is naar Nikópolis aan de Griekse westkust, had hij Titus op het eiland achtergelaten om nog een aantal ontbrekende zaken in orde te maken.

Het is uitgesloten dat dit bezoek van Paulus aan Kreta hetzelfde zou zijn als waar Handelingen 27:12 over schrijft, want toen was hij als gevangene op weg naar Rome en zeker niet naar Nikópolis om te overwinteren. Kennelijk is Paulus na de twee jaar gevangenschap in Rome (Hand.28:30) vrijgelaten (Filp.2:24) en heeft hij zijn reizen kunnen voortzetten. Wellicht is hij toen alsnog naar Spanje gegaan (Rom.15:28) en in elk geval ook naar Kreta.

We weten dat op de beroemde Pinksterdag ook Kretenzen het Evangelie hebben vernomen (Hand.2:11) maar of daardoor ook ekklesia’s op Kreta zijn ontstaan, is onbekend. Sinds Paulus’ vertrek van het eiland waren die ekklesia’s er hoe dan ook wel. Maar er was werk blijven liggen, en aan Titus de taak om die leemte op te vullen.

Delen: