GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:5 – om deze reden

21-04-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Om deze reden liet ik je op Kreta achter opdat je de ontbrekende zaken [nog] zou rechtzetten en stadsgewijs ouderen zou aanstellen, zoals ik je opdroeg.

Nu door Paulus’ prediking in diverse steden op Kreta ekklesia’s waren onstaan, wilde hij hen niet onbeheerd achterlaten. Bij zijn vertrek had Paulus Titus al opgedragen om in elke stad (waar een ekklesia was) ouderen aan te stellen. Het “om deze reden” verwijst terug naar “de proclamatie van Zijn woord, dat mij werd toevertrouwd” (1:3).

Als aan Paulus van Godswege een woord werd toevertrouwd, dan is het ook zijn taak dit woord en “de gezonde leer” te handhaven (1:9). En nu hijzelf niet in de gelegenheid is mensen aan te stellen, draagt hij die taak over aan iemand die dit namens hem doet. Een uiterst precieze zaak waar Paulus heel speciaal een gekwalificeerd iemand voor aanwijst. Het kwam niet in hem op om ekklesia’s op Kreta aan te schrijven om haar eigen opzieners aan te stellen. Het idee van democratie is in de Bijbel onbekend. Gezag komt van boven, nooit van onderaf. Paulus laat Titus op Kreta achter om als zijn delegaat (representant) te werk te gaan. Niets is belangrijker dan toe te zien op “de gezonde leer”.

Delen: