GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:6 – ontspoord

06-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Door hieruit te ontsporen vervielen sommigen tot zinloos gepraat.

Eerder refereerde Paulus al aan de “sommigen” in Efeze (1:3). Paulus’ opdracht voor hen is duidelijk: geen andere leer zou men onderwijzen. Maar ook het drievoudig doeleinde van die opdracht is duidelijk: “liefde vanuit een rein hart”, “een goed geweten” en “ongeveinsd geloof” (1:5). Het zijn deze dingen die de genoemde leraars hebben verlaten. Uit de meervoudsvorm die Paulus gebruikt, blijkt dat hij daarbij niet zozeer doelt op “de opdracht”, maar op “het doeleinde” ervan.

Wanneer leraars ontsporen is dat nooit alleen maar een theoretische misser of onbegrip. Het heeft ook onvermijdelijk morele consequenties. Wanneer mensen uit “de gezonde leer” ontsporen, verdwijnt “liefde vanuit een rein hart”. Meestal verstaat men ook niet meer dat Gods liefde werkelijk agapé is: onvoorwaardelijk en nooit aflatend. Ook raakt men “een goed geweten” kwijt doordat men genoodzaakt wordt om te sjoemelen met de waarheid. En in de derde plaats maakt “ongeveinsd geloof” plaats voor religieus toneel dat enkel nog de schijn van geloof heeft.

Onderwijs dat zo is ‘uitgekleed’ en “liefde vanuit een rein hart”, “een goed geweten” en “ongeveinsd geloof’ ontbeert, kan niet anders dan zinloos gepraat opleveren. Hoogdravend en pretentieus wellicht, maar het is leeg en ijdel. Wat een verschil met “de gezonde leer”!

Delen: