GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:5 – ongeveinsd geloof

05-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Het doeleinde nu van de opdracht is liefde vanuit een rein hart en een goed geweten en ongeveinsd geloof.

Paulus riep Timotheüs op om sommigen in Efeze op te dragen “geen andere leer te onderwijzen” (1:3). Hier in vers 5 omschrijft Paulus het doeleinde van die opdracht. Hij noemt drie redenen: (1) “liefde vanuit een rein hart”, (2) “een goed geweten” en ten slotte (3) een “ongeveinsd geloof”. Timotheüs kende dit “ongeveinsde geloof” reeds van zijn moeder en grootmoeder (2Tim.1:5).

Het woord ‘ongeveinsd” is letterlijk ‘niet-hypocriet’. Het begrip ‘hypocriet’ duidde in de Griekse wereld op een toneelspeler, iemand die doet alsof. Huichelarij wordt meestal (en terecht!) in verband gebracht met religie. Men wil zich graag moreel beter voordoen dan anderen. Maar het is slechts vorm en ‘de wereld’ prikt met minachting door zulke godsdienstige en moralistische facade heen. Religie is geveinsd geloof. Men doet alsof men God gelooft (d.w.z. vertrouwt) maar in werkelijkheid wantrouwt men Hem. Men is bang voor Hem en vreest in de hel terecht te komen. Religie dient om in ‘een goed blaadje’ bij God te komen.

“De gezonde leer” daarentegen spreekt van “de heerlijkheid van de gelukkige GOD” (1:11) die Zijn creaties liefheeft en met allen tot Zijn doel komt. Deze GOD is waarlijk te vertrouwen en dat wekt “ongeveinsd geloof”.

Delen: