GoedBericht.nl logo
English Blog

Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde

05-09-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Hij, die hoogwaardigheidsbekleders overgeeft tot ze niet meer zijn en de regeerders van de aarde maakt als chaos.

Jesaja 40 bezingt de overtreffende glorie van de Schepper van hemel en aarde. Volkeren worden geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal (40:15). Ook hun machthebbers worden nooit meer dan ze zijn: stof, uit de aardbodem genomen en tot de aardbodem weerkerend.

De regeerders der aarde kunnen slechts regeren omdat GOD hun die plaats vergunt. Zolang als het duurt. Ze zouden zich vooral niets verbeelden. In bovenstaand vers wordt gezegd dat GOD de regeerders “als chaos maakt”. Is dat ook geen treffende beschrijving van de huidige wereldpolitiek? Zoveel manipulatie, bedrog en fraude waar vervolgens conflict, oorlog en chaos uit voortkomt.

Hoezeer de regeerders op aarde er ook op uit zijn alles naar hun hand te zetten en orde in de wereld te creëren, het zal ze niet lukken. Deze aeon is daar niet voor ontworpen. Vandaar dat GOD de regeerders “maakt als chaos”. Hoe hoogdravender de ideologie, des te groter telkens weer de desillusie. Vrede en gerechtigheid worden gevestigd in de komende aeon. Niet door mensenhanden maar door die ene Man die GOD zelf daartoe heeft aangesteld.

Delen: