GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:19 – tekenen en wonderen

02-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… tot gehoorzaamheid van natiën, in woord en werk,19 in kracht van tekenen en van wonderen, in kracht van Gods geest, zodat ik vanaf Jeruzalem en rondom, tot aan Illyrië het Evangelie van Christus vervuld heb.

Heel Paulus’ bediening om de natiën te doen horen van het Evangelie, was niet zijn werk maar dat van Christus Jezus. Niet alleen de inhoud van de boodschap maar ook  de presentatie ervan. Juist in de kracht “van tekenen en wonderen” was het bewijs gelegen dat Gods geest Paulus’ woord bevestigde.

Het boek Handelingen benadrukt telkens hoe Paulus’ bediening onder de natiën krachtig werd bevestigd door “wonderen en tekenen”. Als bewijs aan Israël dat de boodschap van redding verplaatst was van Jeruzalem naar de natiën. Want door Jeruzalems ongeloof is het Evangelie van Christus bij de natiën terecht gekomen (Hand.22:18). De “tekenen en wonderen” waarmee Paulus’ getuigenis gepaard ging, maakten dit onmiskenbaar. En het maakte het volk ook jaloers (11:11).

Paulus’ prediking ging van start “vanaf Jeruzalem en rondom (=het Joodse land)” tot aan Illyrië aan toe, wat tegenwoordig Noord-Griekenland en Albanië heet. Mogelijk dat Paulus tijdens zijn recente reis door Macedonië (Hand.20:1-3) ook die streek heeft bezocht. Ten einde overal waar hij kwam, de vlag van het Goede Bericht te kunnen planten!

Delen: