GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:17,18 – niet door mij bewerkt

01-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen naar God toe. 18 Want ik zal niet iets durven te spreken van wat Christus Jezus niet door mij bewerkt, tot gehoorzaamheid van natiën…

Aan Paulus is de genade verleend om een priesterlijke bedienaar van Christus Jezus te zijn onder de natiën. Met trots vervult hij die dienst, hoewel het “roem in Christus Jezus” is. Het is hem immers ten deel gevallen. Het werk dat hij onder de natiën mocht verrichten noemde Paulus eerder (:15) een “gewijde dienst”, want het was niet zijn eigen werk. Wat hij sprak, gaf hij slechts door.

In Galaten 1 vers 11 schrijft hij: “want van een mens ontving ik het ook niet, noch werd het mij onderwezen, maar door onthulling van Jezus Christus”. De woorden die Paulus onderwees had hij rechtstreeks vernomen van de verheerlijkte Christus en zijn daarom ook niet zijn eigen woorden maar die van Christus Jezus zelf. Vandaar dat Paulus zich in veel van zijn brieven introduceert als “apostel (=afgevaardigde) van Christus Jezus”.

Paulus’ werk onder de natiën was geen eigen initiatief maar een missie omdat ‘het hoge woord’ er uit moest. Opdat de natiën gehoor zouden geven aan “het Evangelie van God”. En dit Goede Bericht mag nog steeds klinken!

 

Delen: