GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:20 – niet bouwen op andermans fundament

03-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Zó stel ik er een eer in te evangeliseren, niet waar Christus reeds wordt genoemd, opdat ik niet zou bouwen op andermans fundament…

Het oogmerk van Paulus’ bediening is de natiën te doen horen van het Evangelie van Christus. Maar hij stelde er een eer in om die plaatsen te vermijden waar de naam van Christus reeds genoemd werd. Daarmee doelt hij kennelijk op zijn collega-apostelen die met “het evangelie van de besnijdenis” (Gal.2:7) zich op de Joden in het buitenland richten. Zoals b.v. Petrus die als “apostel van de besnijdenis” (Gal.2:8) zijn brief schreef aan Joden “in de diaspora” (1Petr.1:1). Het is waar, mensen uit de natiën konden daarvan ook kennis nemen, maar als ”gasten”.

Het fundament dat Petrus en de andere apostelen legden, was hetzelfde als dat van Paulus, nl. de opgewekte Christus (1Kor.15:11). Maar het verdere onderwijs vanaf dat fundament, verschilt van elkaar. Zo speelt in Paulus’ onderwijs de besnijdenis en de voorrang van de Jood totaal geen rol – aan hem was immers “het Evangelie van de voorhuid” toevertrouwd. Dat is een ‘heidens’ Evangelie (Gal.2:7).

Paulus’ perspectief was anders en hij wist meer dan “de twaalf”. Daarom wilde Paulus niet “bouwen op andermans fundament” en stelde hij een eer in zijn pionierswerk.

 

Delen: