GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 15:21 – niet gezocht, wel gevonden

04-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat ik niet zou bouwen op andermans fundament, 21 maar, zoals staat geschreven, “aan wie geen verslag werd gedaan van Hem, die zullen Hem zien, en wie niet gehoord hebben, die zullen begrijpen.

Paulus koos er uitdrukkelijk voor om in zijn evangelieprediking als pionier te werk te gaan en niet te “bouwen op andermans fundament”. Hij motiveert zijn strategie met woorden ontleend aan zowel Jesaja 52:15 als 65:1. En dat is bepaald niet voor niets.

Jesaja 52:15 maakt deel uit van de beroemde (vierde) profetie aangaande de Knecht van JAHWEH. Hoezeer deze misvormd en miskend was door zijn volk maar niettemin door God werd verhoogd (52:13,14). En dan in vers 15 spreekt Jesaja over de natiën die buitenstaanders waren, maar desondanks het Evangelie vernemen. En laat nu precies dat de bediening zijn van de apostel Paulus! Op een verborgen wijze (!) hint Jesaja 52:15 op de de tijd dat Christus is verhoogd en bij zijn eigen volk geen gehoor vindt, maar onder de natiën wel verstaan en begrepen wordt.

Precies dezelfde tegenstelling zien we in Jesaja 65. In vers 2 lezen we “de ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk…”, daarmee doelend op Israël. En tegelijkertijd zegt Hij (65:1) “tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik!”. Ziedaar de ekklesia uit de natiën!

Delen: